Frågor medarbetarundersökning

Exempel på frågor i medarbetarenkät

Om du vill läsa mer om hur våra medarbetarundersökningar går till, klicka här

En medarbetarenkät skapas för att få en uppfattning om hur personalen uppfattar sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att utforma frågor som gör det möjligt att på bästa sätt fångar hur medarbetarna ser på sin tillvaro.

Enkätfabriken arbetar med att ta reda på vilka delar som betyder mest för personalens nöjdhet. Vi skapar därför ett Nöjd-medarbetar index (NMI). Genom ett NMI kan man enklare prioritera vad i organisationen som ska förändras för att få nöjdare medarbetare.

 

Exempel på NMI-frågor

- Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation
- Hur väl uppfyller din arbetsplats dina förväntningar i din nuvarande arbetssituation
- Ange hur nära eller långt ifrån du tycker att din egen arbetssituation är jämfört med den ideala.

 

Övriga frågor i enkäten är viktiga att skapa utifrån den specifika organisationen som enkäten riktas till. Alla våra medarbetarenkäter skräddarsys därför tillsammans med våra kunder. Vi arbetar alltid för att skapa en enkät som går att använda över tid.

 

Exempel på frågor

 

Generella frågor

- Vi har effektiva arbetsrutiner i min arbetsgrupp.
- Jag känner att vi som organisation har en positiv utveckling framför oss
- Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.

 

Ledarskap

- Jag har förtroende för min närmaste chef.
- Jag kan utan problem få tag i min närmaste chef när jag behöver det
- Min närmaste chef ger mig stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter
- Min närmaste chef ställer tydliga krav på mig som medarbetare.

 

Trivsel

- Mitt arbete är viktigt och meningsfullt.
- Jag går till arbetet med lätta steg.
- Jag trivs med mina arbetsuppgifter.

 

Arbetsbelastning

- Jag har lätt att koppla av från arbetet när jag är ledig.
- Jag har möjlighet till återhämtning i arbetet genom att ta pauser eller anpassa mitt arbete.
- Jag har tillräckligt med tid för att hinna med mina arbetsuppgifter.

 

Kompetens

- Jag får använda min kompetens på ett bra sätt i mitt arbete.
- Jag kan få den kompetensutveckling jag behöver för mitt arbete.
- Jag har rätt utbildning för det arbete jag har nu.

 

 

Tillbaks till medarbetarundersökning

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: