Om Enkätfabriken

Enkätfabriken enkätundersökningar


Den andra december 2009 registrerade Erik Granberg och Daniel Sturesson företaget Enkätfabriken. Företaget som startades av två vänner med olika intressen, den ene för siffror och den andre för ord, började som ett fritidsprojekt men växte snabbt till något större.

Nu, drygt sex år efter starten, har företaget sju fast anställda samt ett tiotal deltidsintervjuare och kontor i Göteborg och Lund. De senaste åren har Enkätfabriken haft en tillväxt om runt 40 procent per år. En viktig nyckel till företagets framgång är att grundarnas ambition alltsedan starten har varit att inte bara driva ett företag utan att arbeta med undersökningar som man tror på och som gör skillnad.

Denna passion för undersökningar präglar hela organisationen och får följder för hur företaget arbetar. En sådan följd är att Enkätfabriken alltid anpassar varje del av en undersökningsprocess efter varje kunds unika behov. Istället för att gå mot mer och mer av standardisering som branschen i övrigt väljer Enkätfabriken att titta på hur varje del av en undersökning kan göras på ett sätt som gör resultatet så relevant och användbart som möjligt för beställaren.

En annan följd är att Enkätfabriken inte tar uppdrag åt kunder i branscher som företaget inte tror på som spel, alkohol, tobak och vapen. Bland Enkätfabrikens kunder finns istället intressanta företag inom en mängd sektorer, kommuner, myndigheter, universitet och ideella organisationer.

 

 

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: