Undersökningar offentlig sektor

Att veta hur medborgarna uppfattar er verksamhet är avgörande för att veta vilka prioriteringar som bör göras vid viktiga beslut. Enkätfabriken hjälper er att ta fram välgrundade faktaunderlag som behövs för att ni ska veta hur verksamheten ska utvecklas. Vi är med hela vägen från att utforma och ta fram frågeunderlag till analys och presentation av resultaten.

På Enkätfabriken sätter vi stort värde i att hålla en hög kvalitet och vara lyhörda för våra kunders specifika behov. Därför utformar vi skräddarsydda undersökningar efter vad som stämmer bäst med det underlag ni behöver. Vi kan också hjälpa er att skapa djupare kunskap med hjälp av djupintervjuer eller fokusgruppsundersökningar.

 

Läs mer om

Brukarundersökning vård och omsorg

Elev- och skolundersökning

 

 

Kontakta oss

undersökningar offentlig sektor

Daniel Sturesson

Projektledare

Tel: 0736-396519

daniel.sturesson@enkatfabriken.se

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: