Enkätfabrikens nya CSR-policy

Enkätfabrikens främsta ambition är att leverera undersökningar som leder till samhällsutveckling. Därför är det givet att låta ett samhällsengagerat förhållningssätt genomsyra såväl företaget som det arbete vi genomför. Idag signerade Daniel vår nya CSR-policy, som bland annat innehåller företagets etiska riktlinjer och förtydligande kring vårt sociala ansvar. Ett kortare utdrag finns att läsa här.

CSR

  • Single news sidebar

    Fyll i formuläret för att få veta mer: