Enkätundersökning


Enkätfabriken genomför olika typer av enkätundersökningar. Vi arbetar både med uppdrag som bara handlar om datainsamling och med projekt där vi tar hand om hela processen från frågeformulering till analys. Vi använder oss av de flesta datainsamlingsmetoder och har stor erfarenhet av webbenkäter, telefonintervjuer, postala enkäter och på stan-intervjuer.

Vårt viktigaste ledord är kvalitet. Därför ställer vi exempelvis tydligare kompetenskrav på vår intervjupersonal än vad som är vanligt i branschen. Vi har även verktyg som ger våra kunder insyn i datainsamling och projektens processer.

 

Våra produkter

Kontakta oss

enkätundersökning

Daniel Sturesson

Projektledare

Tel: 0736-396519

daniel.sturesson@enkatfabriken.se

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: