Brukarundersökning skola

Att ha kännedom om hur såväl elever som föräldrar ser på skolan är viktigt för både enskilda skolor och kommuner. Det är en förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna utveckla och förbättra verksamheten.

Enkätfabriken genomför elev- och föräldraundersökningar åt såväl kommuner som enskilda skolor. Enkätfabrikens modell för elevundersökningar utgår från företagets ledord om att leverera flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg. Enkätfabriken anpassar därför både frågeunderlag, insamlingsmetod och analys efter de unika förutsättningarna som gäller för varje enskilt uppdrag.

Såhär arbetar vi med elev- och föräldraundersökningar:

– Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er kommun eller skola och formulera frågor som mäter det som är viktigt på ett tillförlitligt sätt.

– Elever eller föräldrar ges möjlighet att delta på det sätt som passar dem bäst. I våra skolundersökningar arbetar vi med både postalt utsända pappersenkäter, webbenkäter med login för varje klass och telefonintervjuer beroende på vilket som passar bäst i den aktuella situationen.

– Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda föräldrar och elever är och vilka aspekter som är viktigast att utveckla för att öka deras övergripande nöjdhet.

Kontakta oss

brukarundersökning skola

Cecilia Helander

Projektledare

Tel: 0723-066519

cecilia.helander@enkatfabriken.se

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: