Portalen dinvärd.se

 

 

Hyresgästföreningen i Aros-Gävledistriktet ville hitta ett sätt att få mer nytta av sin medlemsundersökning och säkerställa att resultatet kom till större användning.
Medlemsenkäten innehåller frågor om hur medlemmarna ser på olika aspekter av det egna boendet, Enkätfabriken föreslog en lösning med en webbportal där medlemmarnas åsikter om varje enskild fastighet redovisas och är sökbara.


På så vis kan både personal och tjänstemän hos Hyresgästföreningen liksom medlemmar och alla andra söka på de fastigheter, adresser eller hyresvärdar som de är intresserade av och se hur dessa står sig i jämförelse med andra.


Enkätfabriken genomförde under hösten 2011 medlemsundersökningen för Gävleborgsområdet, för insamlingen användes såväl pappersenkäter och webbenkät. När insamlingen avslutats lades resultatet upp på webbportalen samtidigt som Enkätfabriken även genomförde avancerad statisk analys och tog fram rapport för totalresultatet och för varje kommun i området.

 

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: