Vilken skala?

 

Antal steg

När det kommer till antal steg är det framförallt intressant att fundera över hur hög precision det är möjligt att ha när det gäller den aktuella frågan. Om alternativen till exempel är från mycket missnöjd till mycket nöjd är jag tveksam att det går att vara så precis att en 10 gradig skala behövs. Att däremot välja om man är mycket nöjd eller nöjd går rimligen att ge ett mer precist svar på. Går det däremot att göra ett val på en bredare skala är det förstås en fördel att det går att särskilja respondenterna.

 

Udda eller jämnt

Frågan om jämn eller udda skala är om än ännu mer diskuterad och handlar ofta om att en del vill tvinga respondenten att göra ett aktivt val. Vad det då handlar om är alltså att man tar bort det mittersta alternativet, det som oftast brukar vara "varken eller" eller "varken bra eller dåligt". För att komma fram till vad som händer när mittenalternativet tas bort får man först fundera på vilka som svarar det och vad de skulle svara annars. Som jag ser det finns det två anledningar till att man väljer varken eller. Först finns det de som har en genomtänkt åsikt och tycker att något just är till exempel varken bra eller dåligt. Sen finns det en mer osäker grupp som är mer tveksam kring vad man tycker.

 

Vad väljer då dessa grupper att svara när varken eller alternativet försvinner från skalan. Min gissning är att då människor vill vara till lags så tar det alternativet på den positiva sidan. Alternativet, till exempel "Bra", skulle då nu även innehålla de som egentligen är varken eller och de som är osäkra. Resultatet blir därmed totalt sätt mer positivt än verkligheten och det blir svårare att tolka. Min rekommendation är därför att låta skalan vara udda och att ägna lite kraft åt att analysera mittenalternativet.

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: