Fem tips för bättre svarsfrekvens

 

Ekot rapporterade nyligen att svenskarna blir allt mer trötta på enkäter. Man redovisar att svarsfrekvensen hos SCBs undersökningar på tio år minskat från 85 procent till 78 procent. Då en låg svarsfrekvens ger ett sämre resultat och ett sämre underlag är detta ett problem. Enkätfabriken redovisar därför här våra fem bästa tips för en högre svarsfrekvens.

 

1. Presentera ditt syfte med enkäten

Genom att vara tydlig med vem som gör undersökningen och varför ökar man motivationen att svara på enkäten.

 

2. Ge de svarande belöning

Ett enkelt sätt att få upp svarsfrekvensen är att ge de svarande en give-away. Det är ett enkelt sätt att få folk mer motiverade att delta i undersökningen. Vi har tidigare tipsat om populära och smidiga give aways här på sidan (tips på give-aways).

 

3. Gör det enkelt att delta

En av de viktigaste delarna är att göra det så enkelt som möjligt att delta i undersökningen. Oavsett om det är en webbundersökning eller en pappersundersökning måste arbetet för den svarande minimeras. På en webbundersökning gäller det att det går snabbt och enkelt att få upp enkäten och att de tekniska kraven är så gott som obefintliga. Vid pappersenkät är det en självklarhet att förfrankerat svarskuvert medföljer.

 

4. Håll nere antalet frågor.

Se till att undvika allt för omfattande enkäter med långa frågeformuleringar. Långa och avancerade hjälptexter och förklaringar avskräcker de svarande, se istället till att frågorna förklarar sig själva. Se även till att vara ärlig med hur lång tid enkäten tar att fylla i, stämmer inte din uppskattade tid alls riskerar det att skapa ilska.

 

5. Använd rätt metod

Olika undersökningar lämpar sig olika bra för olika metoder. Även om en webbundersökning det enklaste att genomföra är det inte säkert att det leder till en bra svarsfrekvens. Analysera därför först din målgrupp och välj sedan insamlingsmetod.

 

DN rapporterar

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: